Micrel to attend the National Nurse Pain Congress 2014 (SSOS) in Sweden

04/01/2014

Micrel will attend the "Nationell Smartkonferens 2014" / National Nurse Pain Congress 2014, organized by SSOS (Swedish Pain Nurses Organisation) that will be held in Stockholm, Sweden in 3 - 4 April 2014.

More information about the congress can be found at www.swenurse.se/smarta

Micrel kommer att närvara den Nationella Smärtkonferensen 2014 som kommer att hållas i Stockholm 3 - 4 april 2014. Konferensen arrangeras av SSOS, Sveriges Sjuksköterskor inom området Smärta som är en fristående sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening, SSF. 
   
Ni kan få mer information om konferensen genom att besöka följande sida www.swenurse.se/smarta