Ambulatoriska Pumpar

Om oss

Micrel designar, utvecklar, producerar och marknadsför ett heltäckande sortiment av små bärbara infusionspumpar med infusionsaggregat och andra tillbehör, samt tjänster för distansövervakning av infusionen hos patienter som vårdas på sjukhuset eller i hemmet.

Med över 40 års erfarenhet inom infusionsvård tillhandahåller Micrel Medical Devices lösningar speciellt framtagna för att ge den bästa, säkraste och enklaste infusionsterapin och är verksam i mer än 50 länder över hela världen.

Micrel tillverkar två huvudkategorier av bärbar infusionsutrustning (pumpar), MP™ (MICROPUMP™) pumparna och de peristaltiska pumparna RYTHMIC™, samt infusionsaggregat till RYTHMIC™ pumparna.

Micrel har även introducerat ett innovativt e-hälsosystem (telemedicin) på marknaden för distansutvärdering av infusionsterapin på sjukhus eller i hemmiljö, vilket förenklar vården och för läkare och sjukvårdspersonal närmre sina patienter.

Ovanstående teknologi är skyddad med över 15 patent internationellt.

"Vi är övertygade om att vi kan hjälpa patienter förbättra sin livskvalitet runt om i världen. Och vi bevisar det dagligen!"

För mer information klicka här.

  

Innehåll

  

Parenteral nutrition i hemmet (HPN) för kronisk- och korttidsbehandling


Micrel har ett brett utbud av innovativa lösningar som är utvecklade för patienter i hemvård och som genom möjlighet till fjärrövervakning erbjuder extra säkerhet.

Parenteral Nutrition (PN) är till för patienter som inte har en normalt fungerande mag- och tarmkanal. Näring tillförs inte genom mag- och tarmkanalen utan direkt i blodbanan via en perifer eller central ven.

Det vanligaste är att HPN-behandlingen administreras på en daglig basis över en 12-timmarsperiod eller mer. Behandlingen ska inte vara ett hinder utan patienten ska kunna vara rörlig både under natten och dagen och kunna delta i olika aktiviteter och sociala engagemang som t.ex. skola och arbete. Införandet av bärbara infusionspumpar och tillhörande supportsystem har markant förbättrat livskvaliteten för de patienter som får parenteral nutrition i hemmet.

Micrel erbjuder Mini Rythmic™ PN+ med dedikerade infusionsaggregat och tillbehör:

Tillbaka till sidans start

Smärtlindring


Micrel erbjuder infusionspumpar för patientstyrd smärtlindring via metoderna PCA, PCRA och PCEA. De intuitiva och tillförlitliga ambulatoriska pumparna är konstruerade för att optimera patienternas smärtlindring.

Det är viktigt att en PCA-pump är lätthanterlig och säker och har ett aggregat som är enkelt att installera. För en lyckad behandling är det också viktigt att patienten kan vara rörlig.

Tillförseln av smärtläkemedel kräver en noggrann övervakning av infusionen både på sjukhuset och i hemmet. Kontinuerlig information om infusionens status och smärthistorik är nödvändiga parametrar för att klinikerna ska kunna optimera smärtbehandlingen. Med hjälp av Micrelcare™ kan sjukvårdspersonalen hålla sig uppdaterad genom att i realtid (fjärr-)övervaka patientens infusion och fatta kliniska beslut.

Micrel erbjuder Rythmic™ Evolution-sortimentet:

Patienter som återhämtar sig efter en operation är vanligtvis i behov av stora förfyllda infusionspåsar med smärtläkemedel.

Patienterna uppmuntras till att börja röra på sig så tidigt som möjligt under konvalescenstiden. Det är därför viktigt med infusionssystem som på ett säkert och effektivt sätt möjliggör detta. Personal som ansvarar för patienten ställer krav på en säker pump som är lätt att programmera, som inte larmar i onödan och som har en lättillgänglig historik. En tydligt identifierbar infusionsväg mellan pump och patient rekommenderas, för att undvika att läkemedel administreras genom fel infart.

Micrel erbjuder Rythmic™ Evolution-sortimentet med gul färgkodning:

Förlossningsanalgesi har utvecklats i och med introduktionen av förprogrammerade regelbundna epidurala bolusdoser (Autobolus), i kombination med patientstyrda bolusdoser (PCA) för att optimera smärtlindringen under förlossningen.

Micrel erbjuder Rythmic™ Evolution-sortimentet med gul färgkodning:                     

                     för aggregat med integrerad 100 – 200 ml mjuk infusionspåse            för förfylld standard infusionspåse

Som kronisk definieras all smärta som varar längre än 12 veckor.

Tillförsel av smärtläkemedel (intravenöst, subkutant eller perineuralt), kräver säkerhetsåtgärder som exempelvis en skyddad läkemedelsbehållare samt låsbar programmering i olika nivåer, men också en nära övervakning av infusionen såväl på sjukhuset som i hemmet.

Micrel erbjuder ett brett sortiment med PCA- och PCRA-pumpar samt MP- bärbara sprutpumpar:

Tillförsel subkutant, intravenöst och i vissa fall intratekalt.

När en liten volym av läkemedel ska infunderas används vanligen en bärbar sprutpump med bolusfunktion och sprutor upp till 50 ml. Vid större volymer (50 till 200 ml) behövs en PCA- pump. När läkemedel ska administreras måste båda systemen kunna begränsa åtkomsten till läkemedlet och ha programmeringsfunktioner som minskar risken för fel inställningar. Kontinuerlig information om infusionens status och smärthistorik är också nödvändigt för att kliniker ska kunna optimera smärtbehandlingen för patienter som vårdas på sjukhuset och i hemmet.

Micrel erbjuder sprutpumpen MP mlh+ för mindre infusionsvolymer samt Rythmic™ Evolution-sortimentet med pumpar, infusionsaggregat och tillbehör för större infusionsvolymer:

Tillbaka till sidans start

Immunglobulinbehandling


Micrel erbjuder en lösning för säker och effektiv infusion vid immunglobulinbehandlingar intravenöst och subkutant, i sjukhuset och i hemmet. 

Behandling av primära och sekundära immunbristsjukdomar kräver antingen subkutan eller intravenös infusion. Dessa infusioner kräver ett säkert och problemfritt system som är enkelt att använda för att förebygga infektioner och förenkla behandlingen, speciellt vid behandling i hemmiljö.

När en mindre volym immunglobulin ska infunderas används vanligen bärbara sprutpumpar tillsammans med olika sprutstorlekar, upp till 60 ml.

Om man istället behöver infundera en större volym immunglobulin (upp till 1000 ml) behövs en pump med ett lämpligt infusionsaggregat som klarar infusion från flera behållare, samt hydrering med hög infusionshastighet och möjlighet till flerstegsprogrammering. Även lång driftstid med batteri och specialanpassade väskor är väsentliga för att under pågående behandling öka patientens mobilitet och säkerställa bästa möjliga livskvalitet.

Micrel erbjuder MP mlh+ sprutpump för mindre infusionsvolymer

och Mini Rythmic™ PN+ för stora infusionsvolymer:

Tillbaka till sidans start

Cytostatikabehandling 


Micrel erbjuder en lösning för säker, ambulatorisk, tillförlitlig och fjärrövervakad intravenös cytostatikabehandling i hemmet. 

Beredning av läkemedel för cytostatikabehandling i hemmet utförs av sjukhusapoteket eller av en extern beredningsenhet. De som arbetar på beredningsenheten vill ha en behållare som är lätt att fylla i kombination med en säker beredningsprocess som inte är tidskrävande. Sjukvårdpersonalen efterfrågar en pump som är tillförlitlig, har hög noggrannhet, är enkel att använda och som kan administrera i upp till 120 timmar, för användning både i sjukhus- och i hemmiljö. Patienter som genomgår en cytostatikabehandling i hemmet vill ha en lösning som administrerar cytostatikan med hög noggrannhet och är komfortabel att bära med sig, samt håller avsedd tillförseltid och inte larmar i onödan, för att bibehålla en hög livskvalitet under behandlingen.

Micrel erbjuder Rythmic™ Perf+ sortimentet som är anpassat för cytostatika.

Tillbaka till sidans start

MicrelCareTM


Micrel Medical Devices har utvecklat och lanserat MicrelCare™, en webbaserad tjänst som gör det enklare för alla som är inblandade i infusionsterapi att överrapportera och på distans övervaka såväl klinisk som teknisk information om behandlingen. Bara genom ett klick får vårdgivare, läkare och sjuksköterskor åtkomst till information om sina patienters terapi samtidigt som de i realtid kan övervaka infusionen. 

Varsomhelst, närsomhelst!

Utvecklad för individuella behov

Omedelbar översikt av infusionens status - dygnet runt

Sjukvårdspersonalen kan kontrollera tillförd volym och volymen som återstår, batterinivån samt alla andra infusionsparametrar online. Utöver detta kan sjukvårdspersonalen övervaka infusionens förlopp och olika behandlingsrelaterade händelser som begärda och tillförda bolusdoser relaterade till smärtskattning. Allt detta i realtid.

Ta emot klinisk feedback om din patient

Tack vare ett behandlingsspecifikt frågeformulär kan sjukvårdspersonal ta emot feedback från patienten gällande behandlingen och biverkningar. Patienten eller sjukvårdspersonalen kan svara på frågeformuläret direkt i pumpen och avläsas i MicrelCare.

Ta emot varningar i samband med tekniska och kliniska händelser

Tekniska och behandlingsrelaterade varningar genereras och skickas automatiskt via SMS eller e-post. Patientansvarig sjukvårdspersonal blir meddelad direkt om något inträffar som exempelvis ett pumplarm. Kliniskt relaterade larm skickas via SMS eller e-post till sjukvårdsteamen.

Direkt åtkomst till era patienters kompletta infusionshistorik

Överblicka infusionshistoriken för varje enskild patient online, inklusive alla pumphändelser. Behandlingsspecifik information och grafer hjälper sjukvårdspersonalen att utvärdera behandlingen och se överensstämmelse mot infusionsprotokollet. Dokumentering av infusionsterapi har aldrig tidigare varit så enkelt!

Tillbaka till sidans start

E-learning webbplats


Micrel Medical Devices avser att tillhandahålla högsta möjliga supportnivå till alla som använder våra produkter och tjänster. Som ett led i detta har vi skapat en E-learning webbplats som tillhandahåller online-utbildning på svenska för Mini Rythmic PN+, Rythmic Evolution, Rythmic Perf+ och MP mlh+ produkterna.

För att få åtkomst till E-learning webbplatsen, vänligen kontakta din lokala Micrel representant för att begära åtkomst, eller mejla oss på elearning@micrelmed.com 

Broschyrer


Kontakta oss 


Har du frågor angående våra pumpar, egenskaper, tillbehör eller behöver hjälp med inställningar? Skulle du vilja ha ett besök?Tveka inte att höra av dig.                    

Försäljning, produktfrågor, utbildning:

Conny Blomquist Tel: +46 76 7989800, E-post: cblomquist@micrelmed.com

Pär Magnusson Tel: +70 5595169, E-post: pmagnusson@micrelmed.com

Beställnings-, leverans-, fakturafrågor:

Kundsupport Tel: +46 72 5272940 , E-post: micrelsverige@micrelmed.com

Tillbaka till sidans start

Freedom without clinical compromise