Ambulante Pumper

Om os

Micrel Medical Devices udvikler, fremstiller og markedsfører et komplet sortiment af ambulante infusionspumper og administrationssæt, samt udviklet et  monitoreringssystem over patientinfusioner til hospitaler og hjemmeplejen.

Med mere end 40 års erfaring indenfor det ambulante infusionssystem marked og præsenteret i mere end 50 lande, leverer Micrel terapi-specifikke løsninger, der gør infusion af medicin enklere, bedre og mere sikkert.

Micrel Medical Devices fremstiller to typer ambulante infusionsenheder (pumper), MP™ (MICROPUMP ™) sprøjtepumper og Rythmic ™ peristaltiske pumper samt de relevante administrationssæt.

Desuden har Micrel også introduceret et innovativt webbaseret plejestyringsplatform (telemedicin), som muliggør fjernmonitorering af infusionsterapi, uanset om patienten er på hospitalet eller i hjemmet. Dette system forenkler ikke kun plejen, men bringer også sundhedspersonalet tættere på deres patienter.

Alle de teknologier, der er beskrevet ovenfor, er beskyttet med mere end 15 patenter over hele verden.

"Vi tror på, at ​​vi kan hjælpe patienter fra hele verden med at få en bedre livskvalitet. Og vi beviser det hver dag!" 

For mere information klik her.
  

Sammendrag

Kronisk og korttids hjemmebehandling med Parenteral Ernæring


 "Behandlingen med parenteral ernæring i hjemmet er rettet mod at rehabilitere patienten og gendanne livskvaliteten (1) ".

Parenteral Ernæring (PN) anvendes til patienter, hvis fordøjelsessystem ikke fungerer normalt. Ernæringen gives direkte ind i blodbanen igennem en perifer - eller central vene, i stedet for gennem fordøjelseskanalen. Terapi med HPN (hjemme parenteral ernæring) gives normalt dagligt, over 12 timer eller mere. Patienterne bør have fuld mobilitet om natten, såvel som om dagen ved sociale og udendørs aktiviteter, som f.eks. skole eller arbejde. Patienter angiver, at brugen af en bærbar PN pumpe øger deres livskvalitet, og rapporterer endvidere en "øget livsglæde", som et resultat (2).

Når patienterne er klar til udskrivelse, har de brug for at være fuldstændig trygge med deres infusionsudstyr. Mini Rythmic™ PN+ forenkler selvadministrationen for patienterne, samtigdig med at der automatisk sendes opdateret data til klinikken via MicrelCare, så behandlingen kan monitoreres.

Micrel tilbyder Mini Rythmic™ PN+, som fremmer mobiliteten på flere forskellige måder:

- Ultra-bærbare: Diskret og let infusion

- Forlænget batteritid: 24 timer/op til 6 l infusion ved brug af batteripakken

- Forskellige bæremuligheder: Komplet sortiment af taskestørrelser og designs fra 500 ml til 6 l.Ultra-bærbare  

1. Staun M. et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Home Parenteral Nutrition (HPN) in adult patients. Clinical Nutrition. 2008;28:467-479

2. Saqui O, Fernandes G, Allard J. Quality of Life Analysis During Transition from Stationary to Portable Infusion Pump in Home Parenteral Nutrition Patients: A Canadian Experience. Nutrition in Clinical Practice. 2014;29(1):131-141.


For mere information tryk her

     

 Klik på billedet for at se vores brochure        Klik her for at se vores Bestilings Katalog

For at få et indblik i livet med parenteral ernæring kan man besøge www.peoplestories.dk, hvor man kan se forskellige helbreds dokumentarer og interviews med HPN patienter i Danmark.

HPN- foreningen er en landsforening for brugere af hjemmeparenteral ernæring i Danmark. For mere information tryk her.

  

Optimal smertebehandling


Micrel tilbyder infusionspumper til smertebehandlingsteknikker PCA, PCRA, PCEA - de intuitive, pålidelige pumper, som er udviklet til at optimere ambulant patientkontrolleret smertebehandling.

Som virksomhed, der specialiserer sig i udviklingen af avanceret infusionsudstyr, samarbejder vi med sundhedspersonale for at imødekomme udfordringerne ved smertebehandling inden for akut pleje.

Rythmic™ Evolution pumpen er en ambulant infusionspumpe, som er udviklet til at opfylde de niveauer af sikkerhed, pålidelighed og komfort, som sundhedspersonale og patienter forventer.

- Intuitiv programmering: opsætningen er enkel, og alle sæt indeholder komponenter, som er samlet på forhånd, for at undgå yderligere tilslutninger.

- Interaktive smerte score og programmerede intermitterende epiduralboluser: patienterne kan registrere deres smerte score på pumpen, som er forbundet med deres bolusbehov.

- Omfattende ambulant portefølje: et komplet udvalg af tilbehør og alternative bæreløsninger for at opfylde patientens behov.

- Indbygget forebyggelse af medicineringsfejl: det terapibaserede protokolbibliotek muliggør titrering af den udvalgte infusionsprotokol, som forbliver inden for de forprogrammerede sikkerhedsgrænser.

- Reduktion af unødvendig alarmaktivitet: en unødvendig alarm kan medføre unødig bekymring. Men med et luftfilter er Rythmic™ Evolution udviklet til at reducere unødvendige alarmer uden at gå på kompromis.

- Forebyggelse af forkert tilslutning med NRFit™:  vi har udviklet vores egen NRFit™-konnektorkomponent, der overholder ISO 80369-6:2016, og som kan sættes på vores gule sortiment af infusionssæt, som ikke er til IV.

Anvendelsen af smertemedicin kræver tæt monitorering af infusionen på hospitalet eller i hjemmet. Løbende informations feed-back på status af infusionen samt smertehistorik er nødvendig for at sundhedsspersonalet kan optimere smertebehandlingen. Og med Micrelcare™ kan sundhedspersonalet modtage informationer i realtid via monitorering af patientens infusion og hermed bidrage til klinisk administrationsbeslutning. 

 

Patienter som har gennemgået en operation har normalt brug for smertestillende medicin i store  forudfyldte standardposer. Da patienter opmuntres til tidligt i deres rekonvalescenstid at blive mobile, er det vigtigt at integrere et infusionssystem, som tillader fuld mobilitet på en effektiv og sikker måde.  Tydelig identifikation af infusionsvejen fra pumpe til patient anbefales for at undgå potentiel fejlmedicinering.

For at imødekomme disse behov tilbyder Micrel Rythmic ™ Evolution serien med gul farvekode.

Tilbage til indholdslisten

Fødselsanalgesi har udviklet sig med indførelsenaf "programmeret intermitterende epidural bolus" (PIEB) kombineret med en PCA funktion for at optimere smertebehandling under fødslen. 

                                                                                                                                                                                                          Tilbage til indholdslisten

Kronisk smerte defineres ofte som smerte, der varer længere end 12 uger.

Brugen af smertestillende medicin (via IV, subkutant eller perifer nerve) kræver en sikker dosering, samt f.eks. låst reservoir og sikkerhed i programmering af doseringsniveauer, men også tæt monitorering af infusionen både på hospitalet og i patientens hjem.

Tilbage til indholdslisten

Subkutant, intravenøst og i nogle tilfælde intratekalt.

Når en lille mængde medicin skal infunderes bruges ofte sprøjtepumper med en bolusfunktion. Der anvendes sprøjter med en volumen på op til 50ml. Hvis større mængder skal infunderes (fra 50ml til 200ml) kræver dette en PCA pumpe. Når smertestillende medicin infunderes stilles der krav til begge systemer, om sikret adgang til medicinen og der skal være en risikofri programmeringsmulighed. Fortløbende visuel feedback på infusionsstatus og bolushistorik er en nødvendighed for sundhedspersonalet, for at smertebehandlingen kan optimeres – både på hospitalet og i patientens hjem.

Micrel tilbyder MP mlh+ sprøjtepumpe til små infusionsvolumener og Rythmic™Evolution serien, slangesæt og tilbehør til større infusionsvolumener:

Tilbage til indholdslisten

Immunterapi

Micrel leverer en løsning til sikker og effektiv infusion af immunterapi intravenøst og subkutant på hospitalet eller hjemme hos patienten.

Behandling af primære og sekundære immunsygdomme kræver enten at blive administreret subkutant eller intravenøst. Sådanne infusioner kræver et system, som er sikkert, problemfrit og let at håndtere, dels for at undgå infektioner og dels for at gøre infusionen enkel og egnet til hjemmebehandling.

Når en lille volumen af lg skal infunderes, bruges normalt sprøjtepumper, hvor en række sprøjter op til 60 ml kan anvendes.

Omvendt kræver infusion af en stor mængde (op til 1000ml) en pumpe med et smart engangssystem for at håndtere infusioner og hydreringer ved høj indløbshastighed med potentielle multitrins-programmeringer. I alle tilfælde er det essentielt med en udvidet batterifunktion og en personlig transporttaske for at sikre patientens mobilitet, mens de modtager behandling og derved sikre, at de kan fortsætte deres normale liv.

Micrel tilbyder MP mlh+ sprøjtepumpe for mindre infusioner og Mini Rythmic™ PN+ for større infusioner:

Tilbage til indholdslisten

Kemoterapi

Micrels løsning for sikker, ambulant og pålidelig hjemmebehandling med intravenøst kemoterapi

Ambulant og kontinuerlig behandling med kemoterapi bliver enten rekonstitueret af hospitalsapoteket eller af en ekstern aseptisk enhed. 

Personalet, som rekonstituerer, forventer en beholder, der er let at påfylde, såvel som en mere sikker og tidsbesparende arbejdsgang. Plejepersonale har brug for et pålideligt, præcist og letanvendeligt apparat, som kan infundere op til 120 timer, både på hospitalet og hjemme hos patienten. Patienter, som modtager hjemmebehandling med kemoterapi, ønsker en løsning, der levererer deres kemoterapi præcist og som sikrer optimal komfort, overholdelse af en tidsramme, uden besværlige alarmer og sikrer, at de kan bevare livskvaliteten imens de får deres behandling.

Micrel tilbyder Rythmic™ tilegnet bestemte kemoterapibehandlinger.

Tilbage til indholdslisten

Micrelcare ™

Micrel Medical Devices har udviklet og lanceret Micrelcare™, en internet-baseret service, som tillader alle involverede i en infusionsbehandling at rapportere og monitorere kliniske og tekniske informationer over infusionsterapien.

Med et enkelt klik, kan sundhedspersonale, læger og sygeplejersker få omgående adgang til terapiinformationerne på deres patienter og løbende monitorere infusionen i real-tid. Alle steder og på et hvilket som helst tidspunkt!

Udviklet til individuelle behov

• Øjeblikkelig overblik over infusionens status

24 timer i døgnet, kan sundhedspersonalet on-line se volumen, der er infunderet, resterende volumen, batteriniveau og alle andre parametre for infusionen. Desuden kan infusionen monitoreres og terapirelaterede begivenheder som bolus, der er blevet ønsket og bolus givet. Alt registreret i real-tid.

• Modtag klinisk feed-back fra din patient

Ved hjælp af terapispecifikke spørgsmål, kan sundhedspersonalet modtage patientens feed-back på behandlingen samt eventuelle bivirkninger. Spørgsmålene kan besvares direkte på pumpen af enten patient eller plejepersonale.

• Modtag alarmer ved tekniske og kliniske hændelser

Tekniske og behandlingsrelaterede alarmer genereres og sendes via SMS eller email. Det involverede sundhedspersonale bliver omgående adviseret ved enhver hændelse,som f.eks. pumpealarmer. Klinisk relaterede alarmer bliver sendt via SMS eller email til det ansvarlige behandlerteam.

• Omgående tilgang til den komplette infusionshistorik på dine patienter.

Se historikken on-line på alle infusioner for hver patient, inklusiv alle pumpehændelser. Specifik terapihistorik og grafer hjælper sundhedspersonalet med at evaluere udviklingen af terapien og at checke overensstemmelsen med behandlingsplanen. Dokumentation af infusionsbehandling har aldrig før været så enkelt.

Tilbage til indholdslisten

E-learning website

Micrel Medical Devices bestræber sig på at levere den bedste support til alle brugere af vores produkter og services. Derfor har vi udviklet en E-learning platform, som tilbyder on-line træning i brugen af pumperne Mini Rythmic PN+, Rythmic Evolution og MP mlh+.

For at få adgang til denne platform, kontakt venligst din lokale Micrel Medical Devices konsulent eller send en email til elearning@micrelmed.com

Tilbage til indholdslisten

Brochurer

Kontakt os

Email: dk_operations@micrelmed.com

Kundeservice0045 27575003

Tilbage til indholdslisten

Freedom without clinical compromise