Ambulante Infusionspumper

Om os

Micrel Medical Devices udvikler, fremstiller og markedsfører et komplet sortiment af ambulante infusionspumper og administrationssæt, samt udviklet et  monitoreringssystem over patientinfusioner til hospitaler og hjemmeplejen.

Med mere end 40 års erfaring indenfor det ambulante infusionssystem marked og præsenteret i mere end 50 lande, leverer Micrel terapi-specifikke løsninger, der gør infusion af medicin enklere, bedre og mere sikkert.

Micrel Medical Devices fremstiller to typer ambulante infusionsenheder (pumper), MP™ (MICROPUMP™) sprøjtepumper og Rythmic™ peristaltiske pumper samt de relevante administrationssæt.

Desuden har Micrel også introduceret et innovativt webbaseret plejestyringsplatform (telemedicin), som muliggør fjernmonitorering af infusionsterapi, uanset om patienten er på hospitalet eller i hjemmet. Dette system forenkler ikke kun plejen, men bringer også sundhedspersonalet tættere på deres patienter.

Alle de teknologier, der er beskrevet ovenfor, er beskyttet med mere end 15 patenter over hele verden.

"Vi tror på, at ​​vi kan hjælpe patienter fra hele verden med at få en bedre livskvalitet. Og vi beviser det hver dag!" 

For mere information klik her.

 

 

Terapiområde & Behandlingsmuligheder


➢ Parenteral Ernæring                                                     Immunoglobulinbehandling

➢ Smertebehandling - Postoperativ IV PCA                  Cytostatiskbehandling

➢ Smertebehandling - PCRA perifer nerveblokade      ➢ MicrelCare - Telekommunikation

➢ Smertebehandling - Obstetrik PCEA                          Antibiotiskbehandling

➢ Smertebehandling - Kroniske smerter                       Behandling af Parkinsons sygdom  

➢ Smertebehandling - Palliativ                                       ➢ E-Learning

  

Kronisk og korttids hjemmebehandling med Parenteral Ernæring


"Behandlingen med parenteral ernæring i hjemmet er rettet mod at rehabilitere patienten og gendanne livskvaliteten (1) ".

Parenteral Ernæring (PN) anvendes til patienter, hvis fordøjelsessystem ikke fungerer normalt. Ernæringen gives direkte ind i blodbanen igennem en perifer - eller central vene, i stedet for gennem fordøjelseskanalen. Terapi med HPN (hjemme parenteral ernæring) gives normalt dagligt, over 12 timer eller mere. Patienterne bør have fuld mobilitet om natten, såvel som om dagen ved sociale og udendørs aktiviteter, som f.eks. skole eller arbejde. Patienter angiver, at brugen af en bærbar PN pumpe øger deres livskvalitet, og rapporterer endvidere en "øget livsglæde", som et resultat (2).

Når patienterne er klar til udskrivelse, har de brug for at være fuldstændig trygge med deres infusionsudstyr. Mini Rythmic™ PN+ forenkler selvadministrationen for patienterne, samtigdig med at der automatisk sendes opdateret data til klinikken via MicrelCare, så behandlingen kan monitoreres.

Micrel tilbyder Mini Rythmic™ PN+, som forenkler selvadministrationen for patienterne og fremmer mobiliteten på flere forskellige måder:

ü Ultra-bærbare: Diskret og let infusion.

ü Intuitiv programmering: Styrker selvpleje på grund af et meget simpelt set up.

ü Nemt at anvende: Nem opsætning og påfyldning af slangesæt.

ü Effektiv alarmstyring: Et indbygget filter for lufteliminering reducerer unødig alarmaktivitet.

ü Forlænget batteritid: 24 timer/op til 6 l infusion ved brug af batteripakken.

ü Beskyttende design: Filteret er sikkert placeret inde i pumpen, mens en beskyttelseskode forhindrer at nogen ændrer uønsket på infusionen.

ü Cyklusindstillinger: Mulighed for Auto-Rampe infusion for at undergå hyperglykæmi og hypoglykæmi.

ü Trådløs monitorering: MicrelCare er Micrels web-baserede plejestyringsplatform. Den giver et overblik over patienternes infusionsstatus, ved at der automatisk og trådløst sendes opdaterede data og alarm beskeder til sundhedspersonalet via SMS og e-mail. Den giver sikkerhed i pædiatrien, da forældre og sundhedspersonalet kan monitorere infusionen, når de ikke er ved barnet. Al pumpe og infusions historik er tilgængelig til download.

ü Forskellige bæremuligheder: Komplet sortiment af taskestørrelser og designs fra 500 ml til 6 l.


For mere information om vores infusionssystem tryk her

Klik på billederne nedenfor for at se vores Brochure samt vores Tekniske Data og Sortiment.

                    

 

HPN- foreningen er en landsforening for brugere af hjemmeparenteral ernæring i Danmark. For mere information tryk her.

    

For at få et indblik i livet med parenteral ernæring kan man på HPN Foreningens hjemmeside og her nedenfor se tre kort dokumentarfilm med HPN patienter i Danmark.

          

Brug af en elektronisk (ambulant) infusionspumpe med kompatible infusionssæt betragtes som god praksis i ESPENs nyudstedte retningslinjer. For at læse mere tryk her.

  

1. Staun M. et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Home Parenteral Nutrition (HPN) in adult patients. Clinical Nutrition. 2008;28:467-479

2. Saqui O, Fernandes G, Allard J. Quality of Life Analysis During Transition from Stationary to Portable Infusion Pump in Home Parenteral Nutrition Patients: A Canadian Experience. Nutrition in Clinical Practice. 2014;29(1):131-141.

    

Optimal smertebehandling


Micrel tilbyder infusionspumper til smertebehandlingsteknikker PCA, PCRA, PCEA - de intuitive, pålidelige pumper, som er udviklet til at optimere ambulant patientkontrolleret smertebehandling.

Som virksomhed, der specialiserer sig i udviklingen af avanceret infusionsudstyr, samarbejder vi med sundhedspersonale for at imødekomme udfordringerne ved smertebehandling inden for akut pleje.

Rythmic™ Evolution pumpen er en ambulant infusionspumpe, som er udviklet til at opfylde de niveauer af sikkerhed, pålidelighed og komfort, som sundhedspersonale og patienter forventer.

- Intuitiv programmering: opsætningen er enkel, og alle sæt indeholder komponenter, som er samlet på forhånd, for at undgå yderligere tilslutninger.

- Interaktive smerte score og programmerede intermitterende epiduralboluser: patienterne kan registrere deres smerte score på pumpen, som er forbundet med deres bolusbehov.

- Omfattende ambulant portefølje: et komplet udvalg af tilbehør og alternative bæreløsninger for at opfylde patientens behov.

- Indbygget forebyggelse af medicineringsfejl: det terapibaserede protokolbibliotek muliggør titrering af den udvalgte infusionsprotokol, som forbliver inden for de forprogrammerede sikkerhedsgrænser.

- Reduktion af unødvendig alarmaktivitet: en unødvendig alarm kan medføre unødig bekymring. Men med et luftfilter er Rythmic™ Evolution udviklet til at reducere unødvendige alarmer uden at gå på kompromis.

- Forebyggelse af forkert tilslutning med NRFit™:  vi har udviklet vores egen NRFit™-konnektorkomponent, der overholder ISO 80369-6:2016, og som kan sættes på vores gule sortiment af infusionssæt, som ikke er til IV.

Anvendelsen af smertemedicin kræver tæt monitorering af infusionen på hospitalet eller i hjemmet. Løbende informations feed-back på status af infusionen samt smertehistorik er nødvendig for at sundhedsspersonalet kan optimere smertebehandlingen. Og med Micrelcare™ kan sundhedspersonalet modtage informationer i realtid via monitorering af patientens infusion og hermed bidrage til klinisk administrationsbeslutning. 

 

 

Patienter som har gennemgået en operation har normalt brug for smertestillende medicin i store  forudfyldte standardposer. Da patienter opmuntres til tidligt i deres rekonvalescenstid at blive mobile, er det vigtigt at integrere et infusionssystem, som tillader fuld mobilitet på en effektiv og sikker måde.  Tydelig identifikation af infusionsvejen fra pumpe til patient anbefales for at undgå potentiel fejlmedicinering.

For at imødekomme disse behov tilbyder Micrel Rythmic ™ Evolution serien med gul farvekode.

 

Fødselsanalgesi har udviklet sig med indførelsenaf "programmeret intermitterende epidural bolus" (PIEB) kombineret med en PCA funktion for at optimere smertebehandling under fødslen. 

Kronisk smerte defineres ofte som smerte, der varer længere end 12 uger.

Brugen af smertestillende medicin (via IV, subkutant eller perifer nerve) kræver en sikker dosering, samt f.eks. låst reservoir og sikkerhed i programmering af doseringsniveauer, men også tæt monitorering af infusionen både på hospitalet og i patientens hjem.

Micrel tilbyder en omfattende serie af PCA eller PCRA pumper samt MP sprøjtepumper:

Palliativ behandling administreres subkutant, intravenøst og I nogle tilfælde intratekalt. Micrel tilbyder MP mlh+ sprøjtepumpe

til små infusionsvolumener og Rythmic™Evolution serien, slangesæt og tilbehør til større infusionsvolumener.

Når en lille mængde medicin skal infunderes, bruges ofte sprøjtepumper med en bolusfunktion. Der anvendes sprøjter med en volumen på op til 50ml. Hvis større mængder skal infunderes (fra 50ml til 200ml) kræver dette en PCA pumpe. Når smertestillende medicin infunderes stilles der krav til begge systemer, om sikret adgang til medicinen og der skal være en risikofri programmeringsmulighed. Fortløbende visuel feedback på infusionsstatus og bolushistorik er en nødvendighed for sundhedspersonalet, for at smertebehandlingen kan optimeres – både på hospitalet og i patientens hjem.

Brochurer

          

          

Immunterapi


Micrel leverer en løsning til sikker og effektiv infusion af immunterapi intravenøst og subkutant på hospitalet eller hjemmehos patienten.

Behandling af primære og sekundære immunsygdomme kræver enten at blive administreret subkutant eller intravenøst. Sådanne infusioner kræver et system, som er sikkert, problemfrit og let at håndtere, dels for at undgå infektioner og dels for at gøre infusionen enkel og egnet til hjemmebehandling.

Når en lille volumen af lg skal infunderes, bruges normalt sprøjtepumper, hvor en række sprøjter op til 60 ml kan anvendes.

Omvendt kræver infusion af en stor mængde (op til 1000ml) en pumpe med et smart engangssystem for at håndtere infusioner og hydreringer ved høj indløbshastighed med potentielle multitrins-programmeringer. I alle tilfælde er det essentielt med en udvidet batterifunktion og en personlig transporttaske for at sikre patientens mobilitet, mens de modtager behandling og derved sikre, at de kan fortsætte deres normale liv.

Micrel tilbyder MP mlh+ sprøjtepumpe for mindre infusioner og Mini Rythmic™ PN+ for større infusioner:

Brochurer

     

    

Optimal smertebehandling Kemoterapi


Når man overvejer, hvilken pumpe der skal bruges til infusion, er der en række faktorer, man skal overveje. Det vigtigstehensyn bør dog være, at patienten modtager den rette dosis på det rigtige tidspunkt.

Micrel tilbyder en løsning for sikker, ambulant og pålidelig hjemmebehandling med intravenøst kemoterapi.

Ambulant og kontinuerlig behandling med kemoterapi bliver enten rekonstitueret af hospitalsapoteket eller af en ekstern aseptisk enhed. 

Personalet, som rekonstituerer, forventer en beholder, der er let at påfylde, 

såvel som en mere sikker og tidsbesparende arbejdsgang. Plejepersonale har brug for et pålideligt, præcist og letanvendeligt apparat, som kan infundere op til 120 timer, både på hospitalet og hjemme hos patienten.

Patienter, som modtager hjemmebehandling med kemoterapi, ønsker en løsning, der levererer deres kemoterapi præcist og som sikrer optimal komfort, overholdelse af en tidsramme, uden besværlige alarmer og sikrer, at de kan bevare livskvaliteten imens de får deres behandling.

Micrel tilbyder Rythmic™ Perf+ tilegnet bestemte kemoterapibehandlinger.

Hver af vores pumper giver:

- Nøjagtig  levering

At patienterne får deres fulde ordinerede behandlinger sikkert og over den rigtige mængde tid.

- Optimeret ambulant design

Med et komplet sortiment af tilbehør og bæreløsninger, der giver patienten frihed under behandlingen.

- Intuitiv programmering

Opsætningen er enkel, og programmet er designet til at være let og meget intuitivt. Brugeren kan programmere pumpen ved hjælp af følgende muligheder:

• Ved at vælge og programmere en eksisterende (indbygget) leveringsfunktion

• Ved at vælge en prækonfigureret protokol (via protokolbiblioteket)*

- Reduceret unødvendig alarmaktivitet

Luftfiltre reducerer uønskede alarmer uden at gå på kompromis med patientsikkerheden, mens alarmer sikrer, at eventuelle afbrydelser i løbet af infusionerne signaleres.

- Monitorering af infusion

Hver pumpe har en valgfri support fra MicrelCare, den webbaserede plejehåndteringsplatform, der kan hjælpe sundhedspersonalet med, at monitorere deres patienters infusioner på afstand og give yderligere tryghed og information om infusionens status. 

For mere information tryk her.

Brochurer

                              

Onkologisk behandling til hvert skridt på vejen       Mini Rythmic Perf+ - Bestillings Katalog 

    

Telemedicin - Micrelcare


Micrel Medical Devices har udviklet og lanceret Micrelcare™, en internet-baseret service, som tillader alle involverede i en infusionsbehandling at rapportere og monitorere kliniske og tekniske informationer over infusionsterapien.

Med et enkelt klik, kan sundhedspersonale, læger og sygeplejersker få omgående adgang til terapiinformationerne på deres patienter og løbende monitorere infusionen i real-tid. Alle steder og på et hvilket som helst tidspunkt!

MicrelCare giver mulighed for:

 

Forbindelse

Kan tilsluttes bærbare computere, mobiler og tablets.

 

 

Alarmer på sms og e-mail

Tekniske og behandlingsrelaterede alarmer genereres og sendes via SMS eller email. Det involverede sundhedspersonale bliver omgående adviseret ved enhver hændelse, som f.eks. pumpealarmer. 

 

Øjeblikkelig overblik over infusionens status

24 timer i døgnet, kan sundhedspersonalet on-line se volumen, der er infunderet, resterende volumen, batteriniveau og alle andre parametre for infusionen. Desuden kan infusionen monitoreres og terapirelaterede begivenheder som bolus, der er blevet ønsket og bolus givet. Alt registreret i real-tid.

 

Klinisk feed-back fra patienten

Ved hjælp af terapispecifikke spørgsmål, kan sundhedspersonalet modtage patientens feed-back på behandlingen samt eventuelle bivirkninger. Spørgsmålene kan besvares direkte på pumpen af enten patient eller plejepersonale.

  

Omgående tilgang til den komplette patient infusionshistorik

Se historikken on-line på alle infusioner for hver patient, inklusiv alle pumpehændelser. Specifik terapihistorik og grafer hjælper sundhedspersonalet med at evaluere udviklingen af terapien og at checke overensstemmelsen med behandlingsplanen. Dokumentation af infusionsbehandling har aldrig før været så enkelt.

 

 

 

 Infusionsbehandling på en ny måde

 

Antibiotikabehandling


Infusion af antibiotika - hvad enten som en kontinuerlig eller intermitterende infusion - er en almindelig behandling for forskellige infektioner.

Vores Rythmic™ PN+ og Rythmic™ Perf+ – serier tilbyder en virkelig ambulant løsning til antibiotikainfusion, som gør det muligt for patienten at blive udskrevet tidligt og fortsætte behandlingen i hjemmet.

Mini Rythmic™ PN+                        Rythmic™ Perf+

       

Optimal smertebehandling Behandling af Parkinsons Sygdom


En meget almindelig behandling i dag for Parkinsons sygdom er den kontinuerlige subkutane infusion med Apomorphin. Indførelsen af bærbare infusionspumper til denne behandling er meget vigtig, da infusionen varer hele dagen uden afbrydelse.

Rythmic™ Evolution                        MP mlh+ Multi Syringe

                        

   

E-Learning


Micrel Medical Devices bestræber sig på at levere den bedste support til alle brugere af vores produkter og services. Derfor har vi udviklet en E-learning platform, som tilbyder on-line træning i brugen af infusionspumperne Mini Rythmic PN+, Rythmic Evolution, Rythmic Perf+ og MP mlh+.

På denne hjemmeside kan man få adgang til forskellige træningsressourcer i flere formater herunder:

  • 11 videoer til Mini Rythmic PN+ fås på dansk, engelsk, svensk, tysk, fransk, hollandsk, finsk, arabisk, tjekkisk, italiensk og spansk
  • 11 videoer til Rythmic Evolution-serien findes på dansk, hollandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, russisk, bulgarsk, finsk og svensk
  • 7 videoer til Rythmic Perf+ serien findes på dansk, svensk, norsk, tysk, engelsk, hollandsk, fransk
  • 7 videoer til MP mlh+ tilgængelige på dansk, svensk, engelsk, fransk, tysk, italiensk og finsk

For at få adgang til denne platform, kontakt venligst din lokale Micrel Medical Devices konsulent eller send en email til elearning@micrelmed.com

  

Nyheder og presse


Medicoteknik, magasinet for Dansk Medicoteknisk Selskab (DMTS), nr. 6, november 2020 publicerer en artikel  relateret til Micrels infusionspumper og telemedicin. 

 

   

Kontakt os

Email: dk_operations@micrelmed.com

Kundeservice0045 27575003

  

Freedom without clinical compromise