Parenteral ernæring

Hvorfor Micrel

Micrel tilbyder Mini Rythmic™ PN+, et bærbart system til parenteral ernæring, der opfylder kravene til både voksne og pædiatriske patienter og hjælper betydeligt med at forbedre patientens livskvalitet.

Bedre infusions-

behandlinger

til alle aldre


Sådan kan Micrel hjælpe

Mini Rythmic™ PN+

Ambulant infusionspumpe

Mini Rythmic™ PN+ forenkler selvadministration for patienter og fås med en række tilbehør og rygsække designet til både voksne og børn for større bevægelsesfrihed for alle.

MICRELCARE

System for fjernmonitorering af infusion

Nogle patienter er afhængige af en infusionspumpe til alle deres ernæringsmæssige behov. Når patienterne er klar til udskrivelse, har de brug for at være fuldstændig trygge med deres infusionsudstyr. MICRELCARE hjælper patienterne med at føle sig trykke med selvadministrering i hjemmet.

Terapioplysninger

Parenteral ernæring i hjemmet

Download

MICRELCARE

Download

Hjemmepleje

Download
  • Referencer
    • 1. Staun M. et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Home Parenteral Nutrition (HPN) in adult patients. Clinical Nutrition. 2008;28:467-479.
    • 2. L. Pironi et al. / Clinical Nutrition, 39 (2020) 1645-1666
    • 3. Prado CMM, Baracos VE, McCargar LJ, Reiman T, Mourtzakis M, Tonkin K, et al. Sarcopenia as a Determinant of Chemotherapy Toxicity and Time to Tumor Progression in Metastatic Breast Cancer Patients Receiving Capecitabine Treatment. Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research. 2009;15(8):2920-6.
    • 4. Arends J, Baracos V, Bertz H, Bozzetti F, Calder PC, Deutz NEP, et al. ESPEN expert group recommendations for action against cancer-related malnutrition. Clin Nutr. 2017;36(5):1187-96.

Kontakt os

Har du et spørgsmål?