Ηλεκτρονική εκμάθηση

Η Micrel Medical Devices δεσμεύεται να παρέχει το υψηλότερο επίπεδο υποστήριξης σε όλους τους χρήστες των προϊόντων μας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε δημιουργήσει μια ιστοσελίδα ηλεκτρονικής εκμάθησης E-Learning website που παρέχει διαδικτυακή εκπαίδευση για τα προϊόντα Mini RythmicTM PN+, RythmicTM Evolution και MP mlh+.

Σε αυτή την ιστοσελίδα, θα έχετε πρόσβαση σε διάφορες εκπαιδευτικές πηγές διαφορετικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής:

-16 βίντεο για την αντλία Mini RythmicTM PN+, διαθέσιμα στα Αραβικά, Τσεχικά, Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Φινλανδικά και Σουηδικά.

-18 βίντεο για τη σειρά RythmicTM Evolution, διαθέσιμα στα Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ρωσικά, Ισπανικά, Φινλανδικά και Σουηδικά.

-7 βίντεο για το MP mlh+, διαθέσιμα στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Φινλανδικά και Σουηδικά

Αυτή η ιστοσελίδα Ηλεκτρονικής εκμάθησης προορίζεται και περιορίζεται μόνο σε χρήστες προϊόντων με εκχωρημένο Κωδικό Εγκατάστασης. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Micrel Medical Devices για να ζητήσετε πρόσβαση ή στείλτε μας email στο elearning@micrelmed.com.