Διασυνδεδεμένη υγεία

Τι είναι το MICRELCARE

Το ταξίδι κάθε ασθενή είναι διαφορετικό, αλλά με το MICRELCARE, το διαδικτυακό μας σύστημα κλινικών πληροφοριών, οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας, οι γιατροί και οι νοσηλευτές μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες έγχυσης των ασθενών τους και να παρακολουθούν τις συνεχιζόμενες εγχύσεις τους σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Συνδεδεμένη υγεία – οπουδήποτε, οποτεδήποτε!

Πώς λειτουργεί

Φορητή αντλία Rythmic™ – σύνδεση με δεδομένα κινητής τηλεφωνίας ή WiFi

Ασφαλής πρόσβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή MICRELCARE

Πληροφορίες και ειδοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση έγχυσης

Πώς σας υποστηρίζει το MICRELCARE

Άμεση εικόνα της κατάστασης της έγχυσης, 24 ώρες/ημέρα

Οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας μπορούν να παρακολουθούν διαδικτυακά, για παράδειγμα, τον εναπομείναντα χρόνο έγχυσης και άλλες σχετικές παραμέτρους. Μπορούν να παρακολουθούν άμεσα την πρόοδο της έγχυσης και τα συμβάντα που σχετίζονται με τη θεραπεία, όπως οι αιτούμενες και οι χορηγηθείσες bolus δόσεις.

Λάβετε κλινική ανατροφοδότηση για τον ασθενή σας

Χάρη σε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τη βαθμολόγηση του πόνου, οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας μπορούν να λαμβάνουν και να παρακολουθούν την ανατροφοδότηση των ασθενών. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να απαντηθεί από τον φροντιστή ή τον ασθενή.

Λάβετε ειδοποιήσεις για την αντιμετώπιση τεχνικών και κλινικών συμβάντων

Σε περίπτωση που παράγονται οποιεσδήποτε τεχνικές ειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις σχετικά με τη θεραπεία, μπορούν να μεταδοθούν μέσω SMS ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι υπεύθυνοι νοσοκόμοι μπορούν να ειδοποιηθούν άμεσα για τεχνικά θέματα όπως ειδοποιήσεις σχετικά με την αντλία. Οι ειδοποιήσεις που σχετίζονται με κλινικά θέματα μπορούν να σταλούν μέσω SMS ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον επαγγελματία υγείας.

Άμεση πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό έγχυσης των ασθενών σας

Δείτε το ιστορικό όλων των εγχύσεων για κάθε ασθενή, συμπεριλαμβανομένων όλων των συμβάντων έγχυσης, διαδικτυακά. Οι ειδικές πληροφορίες ιστορικού της θεραπείας και τα γραφήματα μπορούν να βοηθήσουν τους γιατρούς να αξιολογήσουν την πρόοδο της θεραπείας και να παρακολουθήσουν τη συμμόρφωση των ασθενών. Η καταγραφή των εγχύσεων των ασθενών δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη και ασφαλής!

Συχνές ερωτήσεις

 • Πώς συμμορφώνεται το MICRELCARE με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR); 
  • Ο διακομιστής MICRELCARE βρίσκεται σε γαλλική εξωτερική εταιρεία καταχώρισης δεδομένων υγείας στην οποία έχει χορηγηθεί το δικαίωμα από το Υπουργείο Υγείας να καταχωρεί δεδομένα υγείας.
  • Οι εγκαταστάσεις και οι διαδικασίες αυτής της εταιρείας πληρούν τις απαιτήσεις του GDPR.
  • Τα κέντρα δεδομένων είναι πιστοποιημένα κατά ISO 27001 (πρότυπο συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών).
  • Το MICRELCARE εφαρμόζει υπερσύγχρονα μέτρα ασφάλειας, όπως δυνατότητα ελέγχου ταυτοποίησης δύο παραγόντων.
 • Ποια είναι η διαδικασία για τη μεταφορά των δεδομένων από τη συσκευή του ασθενούς στη διαδικτυακή πλατφόρμα;
 • Πώς προστατεύονται η διαδικτυακή πλατφόρμα και η μεταφορά;
  • Εταιρεία καταχώρισης δεδομένων: Προστατευμένη με τείχος προστασίας και πιστοποιημένη κατά ISO 27001, γεγονός που σημαίνει ότι το κέντρο δεδομένων πρέπει να εγκαταστήσει όλα τα δυνατά μέτρα για την προστασία των δεδομένων υγείας και των προσωπικών δεδομένων
  • Κρυπτογράφηση δεδομένων
   • Δεδομένα που διαβιβάζονται από τον διακομιστή στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού: κρυπτογράφηση ssl
   • Δεδομένα που διαβιβάζονται από την αντλία στον διακομιστή: Από την αντλία στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας: GPRS που περιλαμβάνει από προεπιλογή ένα σύστημα κωδικοποίησης
  • Διοχέτευση δεδομένων
   • VPN με κάρτες SIM Micrel
 • Τα δεδομένα χάνονται σε περίπτωση διακοπής/αποσύνδεσης του δικτύου;
  • Εφόσον δεν ξεκινήσει νέα έγχυση όλα τα αρχεία καταγραφής (συμβάντα έγχυσης, ειδοποιήσεις) αποθηκεύονται από την αντλία μέχρι να γίνει η σύνδεση IP στο δίκτυο. Δεν είναι δυνατή η αποστολή τμηματικών δεδομένων.