Σετ χορήγησης Rythmic™ με διαφορετικά μεγέθη φίλτρων

  • Σετ έγχυσης

Σετ έγχυσης

Pediatric Spike PN Set DEHP free 0,2 µm filter for 2 in 1

Περιγραφή

Αεριζόμενο διατρητικό ρύγχος (spike), τμήμα άντλησης, φίλτρο εξάλειψης αέρα 0,2 micron, αντισιφωνική βαλβίδα/ βαλβίδα αντεπιστροφής και γραμμή προέκτασης 220 cm. Σωλήνωση χωρίς DEHP (Κωδ. KM1.EE.192.9)

Συμβατό με

Mini Rythmic™ PN+

Spike Set PN DEHP free

Περιγραφή

Αεριζόμενο διατρητικό ρύγχος (spike), τμήμα άντλησης, φίλτρο εξάλειψης αέρα 1,2 micron, αντισιφωνική βαλβίδα/ βαλβίδα αντεπιστροφής και γραμμή προέκτασης 220 cm. Σωλήνωση χωρίς DEHP (Κωδ. KM1.EE.148.0)

Συμβατό με

Mini Rythmic™ PN+

Luer Set PN F DEHP free

Περιγραφή

Αρσενικό άκρο σύνδεσης luer lock, τμήμα άντλησης, φίλτρο εξάλειψης αέρα 1,2 micron, αθόρυβη αντισιφωνική βαλβίδα/ βαλβίδα αντεπιστροφής και γραμμή προέκτασης 220 cm. Σωλήνωση χωρίς DEHP (Κωδ. KM1.EE.134.9)

Συμβατό με

Mini Rythmic™ PN+