Σετ έγχυσης

  • Σετ έγχυσης

Σετ έγχυσης

Mini Full Set 100ml

Περιγραφή

Ενσωματωμένος ασκός 100 ml, τμήμα άντλησης, φίλτρο εξάλειψης αέρα για συγκράτηση βακτηρίων 0,2 micron και χαμηλή δέσμευση πρωτεϊνών, αντισιφωνική βαλβίδα/βαλβίδα αντεπιστροφής και γραμμή προέκτασης 150 cm (Κωδ. KE1.EE.177.9)

Συμβατό με

Mini Rythmic™/ Rythmic™ Evolution Blue/ Yellow, Perf+

Full Set 200ml

Περιγραφή

Ενσωματωμένος ασκός 200 ml, τμήμα άντλησης, φίλτρο εξάλειψης αέρα για συγκράτηση βακτηρίων 0,2 micron και χαμηλή δέσμευση πρωτεϊνών, αντισιφωνική βαλβίδα/βαλβίδα αντεπιστροφής και γραμμή προέκτασης 150 cm (Κωδ. KE1.EE.185.9)

Συμβατό με

Rythmic™ Evolution Blue/ Yellow, Perf+

Short Set 100ml

Περιγραφή

Ενσωματωμένος ασκός 100 ml, τμήμα άντλησης, φίλτρο εξάλειψης αέρα για συγκράτηση βακτηρίων 0,2 micron και χαμηλή δέσμευση πρωτεϊνών, αντισιφωνική βαλβίδα/βαλβίδα αντεπιστροφής και γραμμή προέκτασης 150 cm (Κωδ. KE1.EE.158.9)

Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το Valve extension Set Rythmic™ (KM1.EE.141.8) ή το Valve extension Set με φίλτρο 0,2 μm (KE1.EE.220.x)

Συμβατό με

Mini Rythmic™/Rythmic™ Evolution Blue/ Yellow, Perf+

Y Mini Full Set 100ml

Περιγραφή

Mini Full Set 100 ml με σύνδεσμο Y με προέκταση βαλβίδας αντεπιστροφής (Κωδ. KE1.EE.195.9)

Συμβατό με

Mini Rythmic™ /Rythmic™ Evolution Blue/ Yellow, Perf+

Y Full Set 200ml

Περιγραφή

Full Set 200 ml με σύνδεσμο Y με προέκταση βαλβίδας αντεπιστροφής (Κωδ. KE1.EE.196.9)

Συμβατό με

Rythmic™ Evolution Blue/ Yellow, Perf+

Luer Set

Περιγραφή

Αρσενικό άκρο σύνδεσης luer-lock, τμήμα άντλησης, φίλτρο εξάλειψης αέρα για συγκράτηση βακτηρίων 0,2 µm και χαμηλή δέσμευση πρωτεϊνών, αντισιφωνική βαλβίδα/ βαλβίδα αντεπιστροφής και γραμμή προέκτασης 150 cm (Κωδ. KE1.EE.197.9)

Συμβατό με

Mini Rythmic™/ Rythmic™ Evolution Blue/ Yellow, Perf+

Spike Set

Περιγραφή

Αεριζόμενο διατρητικό ρύγχος (spike), τμήμα άντλησης, φίλτρο εξάλειψης αέρα για συγκράτηση βακτηρίων 0,2 µm και χαμηλή δέσμευση πρωτεϊνών, αντισιφωνική βαλβίδα/ βαλβίδα αντεπιστροφής και γραμμή προέκτασης 150 cm (Κωδ. KM1.EE.099.1)

Συμβατό με

Mini Rythmic™/ Rythmic™ Evolution Blue/ Yellow, Perf+