Σετ χορήγησης Yellow Rythmic™

  • Κίτρινα σετ έγχυσης

Κίτρινα σετ έγχυσης

Yellow Mini Full Set 100ml

Περιγραφή

Mini Full Set 100ml με σωλήνα που φέρει κίτρινη λωρίδα και ενσωματωμένο ασκό 100 ml, τμήμα άντλησης, φίλτρο εξάλειψης αέρα για συγκράτηση βακτηρίων 0,2 µm και χαμηλή δέσμευση πρωτεϊνών, αντισιφωνική βαλβίδα/βαλβίδα αντεπιστροφής και γραμμή προέκτασης 150 cm (Κωδ. KE1.EE.167.9)

Συμβατό με

Mini Rythmic™/ Rythmic™ Evolution Yellow

Yellow Mini Full Set 100ml with NRFit Connector

Περιγραφή

Mini Full Set 100ml με σωλήνα που φέρει κίτρινη λωρίδα και ενσωματωμένο ασκό 100 ml, τμήμα άντλησης, φίλτρο εξάλειψης αέρα για συγκράτηση βακτηρίων 0,2 µm και χαμηλή δέσμευση πρωτεϊνών, αντισιφωνική βαλβίδα/βαλβίδα αντεπιστροφής και γραμμή προέκτασης 150 cm και σύνδεσμο NRfit (Κωδ. KE1.EE.339.1)

Συμβατό με

Mini Rythmic™/Rythmic™ Evolution Yellow

Yellow Full Set 200ml

Περιγραφή

Full Set 200ml με σωλήνα που φέρει κίτρινη λωρίδα και ενσωματωμένο ασκό 200 ml, τμήμα άντλησης, φίλτρο εξάλειψης αέρα για συγκράτηση βακτηρίων 0,2 µm και χαμηλή δέσμευση πρωτεϊνών, αντισιφωνική βαλβίδα/βαλβίδα αντεπιστροφής και γραμμή προέκτασης 150 cm (Κωδ. KE1.EE.190.9)

Συμβατό με

Rythmic™ Evolution Yellow

Yellow Full Set 200ml with NRFit Connector

Περιγραφή

Full Set 200ml με σωλήνα που φέρει κίτρινη λωρίδα και ενσωματωμένο ασκό 200 ml, τμήμα άντλησης, φίλτρο εξάλειψης αέρα για συγκράτηση βακτηρίων 0,2 µm και χαμηλή δέσμευση πρωτεϊνών, αντισιφωνική βαλβίδα/βαλβίδα αντεπιστροφής και γραμμή προέκτασης 150 cm και σύνδεσμο NRfit (Κωδ. KE1.EE.340.1)

Συμβατό με

Rythmic™ Evolution Yellow

 

Yellow Spike Set

Περιγραφή

Spike Set με σωλήνα που φέρει κίτρινη λωρίδα και αεριζόμενο διατρητικό ρύγχος σύνδεσης (spike), τμήμα άντλησης, φίλτρο εξάλειψης αέρα για συγκράτηση βακτηρίων 0,2 µm και χαμηλή δέσμευση πρωτεϊνών, αντισιφωνική βαλβίδα/βαλβίδα αντεπιστροφής και γραμμή προέκτασης 150cm (Κωδ. KM1.EE.160.9)

Συμβατό με

Mini Rythmic™ / Rythmic™ Evolution Yellow

Yellow Spike Set with NRfit Connector

Περιγραφή

Spike set με σωλήνα που φέρει κίτρινη λωρίδα και αεριζόμενο διατρητικό ρύγχος σύνδεσης (spike), τμήμα άντλησης, φίλτρο εξάλειψης αέρα για συγκράτηση βακτηρίων 0,2 µm και χαμηλή δέσμευση πρωτεϊνών, αντισιφωνική βαλβίδα/βαλβίδα αντεπιστροφής και γραμμή προέκτασης 150cm και σύνδεσμο NRfit (Κωδ. KE1.EE.337.1)

Συμβατό με

Mini Rythmic™ /Rythmic™ Evolution Yellow

 

 

Yellow Spike Set S

Περιγραφή

Spike set S με σωλήνα που φέρει κίτρινη λωρίδα και αεριζόμενο διατρητικό ρύγχος σύνδεσης (spike), τμήμα άντλησης, φίλτρο εξάλειψης αέρα για συγκράτηση βακτηρίων 0,2 µm και χαμηλή δέσμευση πρωτεϊνών, αντισιφωνική βαλβίδα/βαλβίδα αντεπιστροφής και γραμμή προέκτασης 220cm (Κωδ. KM1.EE.162.9)

Συμβατό με

Mini Rythmic™/ Rythmic™ Evolution Yellow, Lockbox 500 Evolution

 

 

Yellow Spike Set S with NRfit Connector

Περιγραφή

Spike set S με σωλήνα που φέρει κίτρινη λωρίδα και αεριζόμενο διατρητικό ρύγχος σύνδεσης (spike), τμήμα άντλησης, φίλτρο εξάλειψης αέρα για συγκράτηση βακτηρίων 0,2 µm και χαμηλή δέσμευση πρωτεϊνών, αντισιφωνική βαλβίδα/βαλβίδα αντεπιστροφής και γραμμή προέκτασης 220cm και σύνδεσμο NRfit (Κωδ. KE1.EE.338.1)

Συμβατό με

Mini Rythmic™/ Rythmic™ Evolution Yellow, Lockbox 500 Evolution