Κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών

  • Αναφορές
    • * (Handley, N & Bekelman, J. STAT [Internet]. Feb 6 2019 [Accessed 29 October 2019]. Available from: https://www.statnews.com/2019/02/06/cancer-treatment-at-home-safe-effective/)

Προϊόντα

Το χαρτοφυλάκιο των συσκευών έγχυσης και των εξαρτημάτων μας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εγχύσεων που μπορεί να χρειαστούν οι ασθενείς κατά τη διάρκεια της θεραπείας έγχυσης στο νοσοκομείο και στο σπίτι.