Παρεντερική σίτιση

Γιατί να επιλέξετε την Micrel

Η Micrel προσφέρει το Mini Rythmic™ PN+, ένα φορητό σύστημα παρεντερικής διατροφής που ικανοποιεί τις απαιτήσεις τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιατρικούς ασθενείς και συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς.

Βελτίωση της εμπειρίας έγχυσης

για όλες τις ηλικίες

Πώς μπορεί να βοηθήσει η Micrel

Mini Rythmic™ PN+

Φορητή αντλία έγχυσης

Η Mini Rythmic™ PN+ απλοποιεί την αυτοχορήγηση για τους ασθενείς και διατίθεται με μια σειρά από εξαρτήματα και σακίδια σχεδιασμένα τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά, για βελτιωμένη φορητότητα για όλους.

MICRELCARE

Σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης έγχυσης

Οι ασθενείς μπορεί να εξαρτώνται πλήρως από μια αντλία έγχυσης για την κάλυψη των διατροφικών τους αναγκών. Όταν είναι σε θέση να επιστρέψουν στο σπίτι τους, πρέπει να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στη συσκευή έγχυσης τους. Το σύστημα MICRELCARE βοηθά στην ενδυνάμωση των ασθενών σας με στόχο την αυτοφροντίδα τους στο σπίτι.

Πληροφορίες για τη θεραπεία

Παρεντερική σίτιση στο σπίτι

Download

MICRELCARE

Download

Φροντίδα στο σπίτι

Download
  • Αναφορές
    • 1. Staun M. et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Home Parenteral Nutrition (HPN) in adult patients. Clinical Nutrition. 2008;28:467-479.
    • 2. L. Pironi et al. / Clinical Nutrition, 39 (2020) 1645-1666
    • 3. Prado CMM, Baracos VE, McCargar LJ, Reiman T, Mourtzakis M, Tonkin K, et al. Sarcopenia as a Determinant of Chemotherapy Toxicity and Time to Tumor Progression in Metastatic Breast Cancer Patients Receiving Capecitabine Treatment. Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research. 2009;15(8):2920-6.
    • 4. Arends J, Baracos V, Bertz H, Bozzetti F, Calder PC, Deutz NEP, et al. ESPEN expert group recommendations for action against cancer-related malnutrition. Clin Nutr. 2017;36(5):1187-96.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έχετε κάποια ερώτηση;