Freedom without clinical compromise

Micrel Medical Devices erbjuder ett komplett sortiment av bärbara infusionspumpar, infusionsaggregat, tillbehör och system för hantering av infusionsterapi vid såväl sjukhus- som i hemsjukvård.

En verkligt bärbar lösning

Vi designar, tillverkar och marknadsför ett komplett sortiment av bärbara infusionspumpar och ett brett utbud av tillbehör och bärbara lösningar som tillåter patienten att fortsätta med sina dagliga aktiviteter under behandling.

Inspirerad av livet och dedikerad att göra det bättre

Patientens frihet och de fördelar som det medför har alltid varit kärnan i vårt arbete och fortsätter än idag att styra hur vi utformar våra produkter.

Våra produkter