Sätta patienten
i fokus

Vilka vi är

Micrel Medical Devices SA är ett dynamiskt medicintekniskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför system för läkemedelstillförsel. Företaget erbjuder ett komplett sortiment av bärbara infusionspumpar, tillbehör och tillhörande engångsartiklar för ett brett spektrum av sjukhus- och hemmabaserade patientbehandlingar. 

Micrel är verksamt inom områdena smärtbehandling och analgesi, parenteral nutrition, immunglobulinbehandling, Parkinsons sjukdom, talassemi, primär pulmonell hypertoni (PPH) och andra infusionsbehandlingar.

Vårt uppdrag

Freedom without clinical compromise

Detta är det enda mål som vi outtröttligt arbetar mot. Vi anser att alla patienter världen över förtjänar en säker och tillförlitlig infusionsbehandling som gör att de kan åtnjuta en så bra livskvalitet som möjligt, oavsett om det är på kort sikt eller under hela livet.

Detta innebär att utveckla och ta fram pumpar och lösningar som är diskreta, bärbara och uppkopplade, så att vårdpersonalen kan erbjuda högkvalitativ vård oavsett var patienten befinner sig. Vårt frihetstänkande återspeglas i hur vi presenterar oss själv i vårt varumärke.

Vår historia

Partnerskap

Produkter

Vår portfölj av infusionsapparater och tillbehör täcker ett brett utbud av infusioner som patienter kan behöva under sin infusionsbehandling på sjukhus och i hemmet.

Certifieringar

ISO 13485

Download

ISO 14001

Download

Miljöpolicy

Download

Kvalitetspolicy

Download

Certifiering för CE-märkning

Download

Bekräftelse brev förlängning av MDD till MDR

Download