E-Learning

Micrel Medical Devices har åtagit sig att tillhandahålla högsta möjliga nivå av support till alla användare av våra produkter.

Därför har vi skapat en webbplats för E-Learning E-Learning website som erbjuder onlineutbildning för Mini RythmicTM PN+, RythmicTM Evolution och MP mlh+-produkter.

På den här webbplatsen får du tillgång till olika utbildningsresurser i flera olika format, inklusive men inte begränsat till:

-16 videor för Mini RythmicTM PN+ finns på arabiska, danska, engelska, finska, franska, italienska, nederländska, spanska, svenska och tyska. -18 videor för RythmicTM Evolution-serien finns på danska, engelska, finska, franska, italienska, nederländska, ryska, spanska, svenska, tjeckiska och tyska. -7 videor för MP mlh+ finns på engelska, finska, franska, italienska, svenska och tyska.


Denna webbplats för E-Learning är endast avsedd och begränsad till produktanvändare med en tilldelad Facility Code. Kontakta din lokala Micrel Medical Devices-representant för att begära tillgång eller mejla oss på elearning@micrelmed.com.