Uppkopplad hälsovård

Vad är MICRELCARE

Varje patientresa är annorlunda, men med MICRELCARE, vårt webbaserade kliniska informationssystem, kan sjukvårdspersonal, läkare och sjuksköterskor få omedelbar tillgång till patienternas infusionsinformation och övervaka deras pågående infusionsbehandling i realtid.

Ansluten vård − var som helst, när som helst!

Hur det fungerar

Rythmic™ bärbar pump − mobilnät eller WiFi-anslutning

Säker åtkomst till MICRELCARE webbapplikation

Information och varningar om infusionsstatus

Hur kan MICRELCARE stödja dig?

Omedelbar visning av infusionsstatus, 24 timmar/dag

Hälso- och sjukvårdspersonal kan till exempel se den återstående infusionstiden och andra infusions-parametrar online. De kan i realtid övervaka infusionsförloppet och behandlingsrelaterade händelser som till exempel begärda och givna bolusdoser.

Få klinisk återkoppling från din patient

Tack vare ett frågeformulär om smärtstatus (VAS), kan vårdpersonalen få och följa upp patienternas återkoppling. Frågeformuläret kan besvaras av vårdgivaren eller patienten.

Ta emot varningar vid tekniska och kliniska händelser

Om tekniska och behandlingsrelaterade varningar uppkommer, kan de skickas automatiskt via sms och/eller e-post. Ansvariga sjuksköterskor kan omedelbart meddelas om tekniska problem, t.ex. pumplarm. Kliniskt relaterade larm kan skickas via sms och/eller e-post till jourtelefon/vårdpersonal.

Direkt åtkomst till patienternas fullständiga infusionshistorik i realtid

Visa historiken online för alla infusionsbehandlingar för varje patient, inklusive alla pumphändelser. Behandlingsspecifik information om historik och grafiska presentationer kan hjälpa läkare att utvärdera behandlingens framsteg och övervaka patientens följsamhet till ordination. Dokumentation om patientens infusionsbehandling har aldrig varit så enkelt och säkert!

Vanliga frågor

 • Hur följer MICRELCARE GDPR (allmänna dataskyddsförordningen)? 
  • MICRELCARE-servern finns hos ett externt franskt företag som agerar värd för hälsodata. Företaget har certifierad rättighet av Franska hälsoministeriet att lagra för hälsodata.
  • Företagets anläggningar och processer uppfyller kraven i GDPR.
  • Datacentren är ISO27001-certifierade (standard för hantering av säkerhetsinformationssystem)
  • MICRELCARE tillämpar toppmoderna säkerhetsåtgärder som t.ex. tvåstegsverifiering.
 • Hur sker överföringen av data från patientens enhet till den webbaserade plattformen?
 • Vilken säkerhet finns kring den webbaserade plattformen och överföringen?
  • Värdföretag: Skyddad med brandvägg och certifierad enligt ISO27001, vilket innebär att värdcentret måste installera alla tillgängliga åtgärder för att skydda hälsorelaterade och personliga uppgifter
  • Datakryptering
   • Data som överförs från servern till webbläsaren: ssl-kryptering
   • Data som överförs från pumpen till servern: Från pump till mobiloperatör: GPRS som enligt standard är kodad
  • Datatunnel
   • via VPN med Micrel SIM-kort
 • Går uppgifterna förlorade om nätverket avbryts/förlorar anslutningen?
  • Så länge ingen ny infusion startas är alla loggfiler (infusionshändelser och larm) sparade av pumpen tills IP connect är ansluten igen till nätverket, inga partiella data kan skickas.