Ett komplett utbud av bärbara infusionslösningar

Rythmic™ infusionspumpar

Rythmic Evolution (Blue)

Rythmic™ Evolution Blue är en bärbar infusionspump utformad för att ge den säkerhet, tillförlitlighet och komfort som vårdpersonal och patienter förväntar sig.

Rythmic Evolution (Yellow)

I syfte att minska risken för felmedicinering vid epidural och intratekal behandling tillhandahåller vi en gulfärgad pump som ska användas i enlighet med lokala rutiner.

Mini Rythmic PN+

Mini Rythmic™ PN+ underlättar självadministrering för patienterna och finns tillgänglig med en rad tillbehör och ryggsäckar som är utformade för både vuxna och barn, för ökad bärbarhet för alla.

Rythmic Perf+

Micrel erbjuder Rythmic™ Perf+ som är utformad för att uppfylla de krav på säkerhet, tillförlitlighet och komfort som vårdgivare och onkologipatienter förväntar sig. Rythmic™ Perf+ säkerställer att patienterna får hela sin förskrivna infusionsbehandling, på ett säkert sätt och inom avsedd tid.

MICRELCARE

En innovativ webbaserad vårdhanteringsplattform som syftar till att omvandla patientövervakning till rutin.

Rythmic™ infusionsaggregat

Rythmic infusionsaggregat

Allt-i-ett infusionsaggregat som innehåller alla nödvändiga komponenter, t.ex. luftfilter, backventil och friflödesskydd, förlängningsslang och läkemedelsbehållare.

Gulrandigt Rythmic™ infusionsaggregat

Gulrandiga infusionsaggregat för enkel identifiering. För att undvika felkopplingar finns även ett NRFit-sortiment.

Rythmic infusionsaggregat med olika filterstorlekar

Säker design och innovativa infusionsaggregat som utvecklats för noggrann läkemedelstillförsel i alla miljöer.

Rythmic förlängningsslangar

Som komplement till våra Rythmic™ infusionsaggregat, finns även förlängningsslangar för att täcka patienternas behov.

MP bärbar sprutpump

Micropump MP mlh+ Multi Syringe

Den bärbara sprutpumpen utformad för enkelhet och frihet. En enkel och tillförlitlig infusionslösning som använder standardsprutor på 10−50 ml och som stöder flera olika infusionsbehandlingar.

MP Thalapump 20

En lättanvänd sprutpump med minimal inverkan på det dagliga livet, samtidigt som den har noggrann tillförsel.

Micropump™ MP 101+

Sprutpumpen MP 101+ är utformad för bärbar användning och passar för användning på såväl sjukhus som i hemsjukvård för smärtbehandling och andra infusionsterapier.

Micropump™ MP Daily+

Micrel MP Daily+ sprutpump ger noggrann tillförsel och är lätt att underhålla med en användarvänlig inställning.

Tillbehör

Ryggsäckar

Särskilt utformad för parenteral nutrition och med hänsyn till patienters olika behov, erbjuder Micrel ett brett utbud av ryggsäckar som underlättar vardagen.

Bärlösningar  

För patienter som behöver ett komplett infusionssystem som de bekvämt kan bära med sig har vi utvecklat en rad tillbehör som passar till våra Rythmic™-infusionspumpar.

Bärväskor för engångsbruk

Anpassade för att uppfylla användarnas verklighet och förväntningar och för att smidigt hantera eventuella behandlingsspecifika begränsningar, finns bärväskor för engångsbruk för en god mobilitet på sjukhus eller i hemmiljö.

Andra tillbehör

Efter kontinuerlig feedback från läkare, sjuksköterskor och patienter har olika tillbehör utvecklats för att stödja och komplettera vårt Rythmic™- och MP-sortiment.

Teknisk support och utbildning

Teknisk support

Vi erbjuder stöd vid uppstart och onlineutbildning för att hjälpa användarna att få ut mesta möjliga av sin nya enhet. Onlineutbildning finns tillgänglig på flera språk för de olika pumpmodellerna.

Behandlingar

Micrel erbjuder olika infusionslösningar och tjänster inom öppen- och slutenvård som täcker ett brett spektrum av behandlingsområden och de specifika kraven för dessa.