Passande för ett brett spektrum av tillämpningar

  • Referenser
    • * (Handley, N & Bekelman, J. STAT [Internet]. Feb 6 2019 [Accessed 29 October 2019]. Available from: https://www.statnews.com/2019/02/06/cancer-treatment-at-home-safe-effective/)

Produkter

Vårt utbud av infusionspumpar och tillbehör täcker ett brett område av infusioner som patienter kan behöva under sin infusionsbehandling på sjukhus och i hemmet.