Parenteral nutrition

Varför Micrel

Micrel erbjuder Mini Rythmic™ PN+, ett bärbart parenteralt nutritionssystem som uppfyller kraven för både vuxna och barn och som bidrar till att förbättra patientens livskvalitet.

Förbättrar

infusionsbehandling

för alla åldersgrupper

Hur Micrel kan hjälpa till

Mini Rythmic™ PN+

Bärbar infusionspump

Mini Rythmic™ PN+ underlättar självadministrering för patienterna och finns tillgänglig med en rad tillbehör och ryggsäckar som är utformade för både vuxna och barn, för ökad bärbarhet för alla.

MICRELCARE

Fjärrövervakning av infusionsbehandling

Patienterna kan vara beroende av pumpen för hela sitt näringsbehov. När de återvänder hem behöver de känna sig helt trygga med sitt infusionssystem. MICRELCARE hjälper din patient att ta hand om sig själv i hemmet.

Behandlingsinformation

Parenteral nutrition i hemmet

Download

MICRELCARE

Download

Hemsjukvård

Download
  • Referenser
    • 1. Staun M. et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Home Parenteral Nutrition (HPN) in adult patients. Clinical Nutrition. 2008;28:467-479.
    • 2. L. Pironi et al. / Clinical Nutrition, 39 (2020) 1645-1666
    • 3. Prado CMM, Baracos VE, McCargar LJ, Reiman T, Mourtzakis M, Tonkin K, et al. Sarcopenia as a Determinant of Chemotherapy Toxicity and Time to Tumor Progression in Metastatic Breast Cancer Patients Receiving Capecitabine Treatment. Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research. 2009;15(8):2920-6.
    • 4. Arends J, Baracos V, Bertz H, Bozzetti F, Calder PC, Deutz NEP, et al. ESPEN expert group recommendations for action against cancer-related malnutrition. Clin Nutr. 2017;36(5):1187-96.

Kontakta oss

Har du en fråga?