Immunglobulin-behandling

Varför Micrel

För behandling av primära och sekundära immunbristtillstånd erbjuder Micrel den peristaltiska infusionspumpen Mini Rythmic™ PN+ och sprutpumpen MP mlh+ för att överträffa den förväntade säkerheten, tillförlitligheten och komforten som sjukvårdspersonal och patienter efterfrågar.

En infusionslösning

som underlättar

självadministrering

Hur Micrel kan hjälpa till

Mini Rythmic™ PN+

Bärbar infusionspump

Mini Rythmic™ PN+ underlättar självadministrering för patienterna och finns tillgänglig med en rad tillbehör och ryggsäckar som är utformade för både vuxna och barn, för ökad bärbarhet för alla.

Micropump™ MP mlh+

MP sprutpumpar

Den portabla sprutpumpen utformad för enkelhet och frihet.

MICRELCARE

Fjärrövervakning av infusionsbehandling

Varje RythmicTM infusionspump kan användas ihop med MICRELCARE, den webbaserade vårdplattformen som kan hjälpa vårdpersonal att övervaka sina patienters infusionsbehandling på distans, för att ge ytterligare trygghet och information om infusionsbehandlingens status.

Behandlingsinformation

Hemsjukvård

Download

MICRELCARE

Download

Micropump™ MP mlh+

Download
  • Referenser
    • 1. Ochs HD, Hitzig, WH, History of primary immunodeficiency diseases. Curr Opin Allery Clin Immunol. 2012 Dec; 12 (6): 577-87.2.
    • 2. Bousfiha A, Jeddane L, Ailal F, Benhsaien I, Mahlaoui N, Casanova JL, Abel L. Primary immunodeficiency diseases worldwide: more common than generally thought. J. Clin. Immunol. 2013 (Jan; 33 (1)1-7

Kontakta oss

Har du en fråga?