Obstetrik

Varför Micrel

Med ökat fokus på att hantera smärta inom obstetrik och skapa en högre nivå av mödrakomfort under och efter förlossningen har vi tagit fram infusionssystem som möjliggör en förbättrad patientupplevelse.

Ett stödjande verktyg

under förlossningen

Hur Micrel kan hjälpa till

Rythmic™ Evolution (Yellow)

Bärbar infusionspump

Rythmic™ Evolution (Yellow) möjliggör skräddarsydd epidural analgesi och stöder vårdpersonalens initiativ till användning av programmerade intermittenta epidurala bolusdoser (PIEB).

MICRELCARE

Fjärrövervakning av infusionsbehandling

Varje Rythmic™-enhet är förberedd för MICRELCARE, den webbaserade vårdplattformen som kan hjälpa vårdpersonal att övervaka sina patienters infusionsbehandling på distans, för att ge ytterligare trygghet och information om infusionsbehandlingens status.

Behandlingsinformation

Obstetrik

Download

MICRELCARE

Download

Akut smärthantering

Download
  • Referenser
    • 1. Physical and Psychological Aspects of pain in Obstetrics, Ebirim et al., Pain in Perspective
    • 2. Micrel estimate, average percentage, OECD Health Statistics 2017

Kontakta oss

Har du en fråga?