Onkologi

Varför Micrel

Som ett företag som specialiserar sig på att ta fram tekniskt avancerade infusionssystem arbetar vi tillsammans med vårdpersonal för att möta cancervårdens utmaningar – att ta fram och utveckla utrustning som ökar infusionsbehandlingens effektivitet och förbättrar vården av patienterna.

En lösning för

varje onkologisk infusion

Hur Micrel kan hjälpa till

Rythmic™ Perf+

Bärbar infusionspump

Micrel erbjuder Rythmic™ Perf+ som är utformad för att uppfylla de krav på säkerhet, tillförlitlighet och komfort som vårdgivare och onkologipatienter förväntar sig. Rythmic™ Perf+ säkerställer att patienterna får hela sin förskrivna infusionsbehandling, på ett säkert sätt och inom avsedd tid.

Mini Rythmic™ PN+

Bärbar infusionspump

En ökande utmaning inom cancervården är att se till att cancerpatienterna får tillräcklig näring. Mini Rythmic™ PN+ är idealisk för att ge parenteral nutrition när enteral nutrition inte är ett alternativ.

Rythmic™ Evolution (Blue)

Bärbar infusionspump

Micrel Rythmic™ Evolution ger skräddarsydd smärtlindring genom en mycket bärbar och flexibel pump.

MICRELCARE

Fjärrövervakning av infusionsbehandling

Varje RythmicTM infusionspump kan användas ihop med MICRELCARE, den webbaserade vårdplattformen som kan hjälpa vårdpersonal att övervaka sina patienters infusionsbehandling på distans, för att ge ytterligare trygghet och information om infusionsbehandlingens status.

Behandlingsinformation

Onkologi

Download

MICRELCARE

Download

Akut smärthantering

Download

Parenteral nutrition i hemmet

Download
  • Referenser
    • 1. 47 Interesting Facts About Cancer – The Fact File
    • 2. Muscaritoli M et al., Oncotarget. 2017 Aug; 10 8(45): 79884-79896
    • 3. The Lancet, Oncology, Brooke E Wolson et al. Vol 20, Issue 6, P769-780, June 01,2019
    • 4. Van den Beuken-van Everdingen MH, de Rijke JM, Kessels AG, Schouten HC, van Kleef M, Patijn J. Prevalence of pain in patients with cancer: a systematic review of the past 40 years. Ann Oncol. 2007;18:1437-1449

Kontakta oss

Har du en fråga?