Andra infusions-
behandlingar

Varför Micrel

Micrels produktsortiment har utformats för att tillgodose behoven hos patienter som behandlas i hemmet eller på sjukhus. Våra infusionspumpar är lämpliga för både barn och vuxna patienter. De har olika tillförsellägen med stegprogrammering eller kontinuerlig infusion som kombineras med användarvänlighet och enkel programmering för att tillåta mobilitet under behandling.

Upptäck en

patientcentrerad lösning

Hur Micrel kan hjälpa till

Rythmic™ Evolution (Blue)

Bärbar infusionspump

Rythmic™ Evolution (Blue) är en bärbar infusionspump utformad för att ge den säkerhet, tillförlitlighet och komfort som vårdpersonal och patienter förväntar sig.

Rythmic Evolution (Yellow)

Bärbar infusionspump

Rythmic™ Evolution (Yellow) möjliggör skräddarsydd epidural analgesi och stöder vårdpersonalens initiativ till användning av programmerade intermittenta epidurala bolusdoser (PIEB).

Mini Rythmic PN+

Bärbar infusionspump

Mini Rythmic™ PN+ underlättar självadministrering för patienterna och finns tillgänglig med en rad tillbehör och ryggsäckar som är utformade för både vuxna och barn, för ökad bärbarhet för alla.

Rythmic™ Perf+

Bärbar infusionspump

När man överväger vilken pumptyp som ska användas för infusionsbehandlingen finns det ett antal faktorer att ta hänsyn till. Huvudprincipen bör dock vara att patienten får rätt dos vid avsedd tidpunkt.

Micropump MP mlh+ Multi Syringe

MP sprutpumpar

Den bärbara sprutpumpen utformad för enkelhet och frihet. En enkel och tillförlitlig infusionslösning som använder standardsprutor på 10−50 ml och som stöder flera olika infusionsbehandlingar.

MP Thalapump 20

MP sprutpumpar

En lättanvänd sprutpump med minimal inverkan på det dagliga livet, samtidigt som den har noggrann tillförsel.

Micropump™ MP 101+

MP sprutpumpar

MP 101+ sprutpump är lämplig för vuxna och barn och har utformats för bärbar användning.

Micropump™ MP Daily+

MP sprutpumpar

Micrel MP Daily+ sprutpump ger exakt tillförsel och är lätt att underhålla med en användarvänlig inställning.

MICRELCARE

Fjärrövervakning av infusionsbehandling

En innovativ webbaserad hanteringsplattform med målet att förvandla exceptionell patientövervakning till rutin.

Behandlingsinformation

Hemsjukvård

Download

MICRELCARE

Download

Kontakta oss

Har du en fråga?