Palliativ vård

Varför Micrel

Micrels infusionslösningar erbjuder allt som vårdpersonalen behöver för att kunna erbjuda en hög standard på vården av palliativa patienter i alla vårdmiljöer

Enkel och säker

infusion i alla

situationer

Hur Micrel kan hjälpa till

Rythmic™ Evolution (Blue)

Bärbar infusionspump

Rythmic™ Evolution (Blue) är en bärbar infusionspump utformad för att ge den säkerhet, tillförlitlighet och komfort som vårdpersonal och patienter förväntar sig.

Micropump™ MP mlh+

MP sprutpumpar

Den portabla sprutpumpen är utformad för enkelhet och frihet.

MICRELCARE

Fjärrövervakning av infusionsbehandling

En innovativ webbaserad hanteringsplattform med målet att förvandla exceptionell patientövervakning till rutin.

Behandlingsinformation

Onkologi

Download

Palliativ vård

Download

MICRELCARE

Download

Kontakta oss

Har du en fråga?